• Alena Ndiaye

Repliky obrazů a jejich prodej pod svým jménem - jde o porušení autorského zákona?

Při malování obrazů se občas inspirujete obrázky na internetu, použijete jen část obrazu, někdy jej v podstatě "okopírujete" celý? Na výsledném obraze se pak podepíšete svým jménem? Je takové kopírování problém, kdybyste chtěli obraz prodat? Za jakých podmínek by bylo možné okopírovaný obraz prodat, aniž by mi ze strany autora hrozila žaloba za plagiátorství?


ODPOVĚĎ z pohledu práva:

Rozhodnete-li se takové obrazy prodávat, mohlo by se skutečně jednat o zdroj potencionálních potíží.

V tomto ohledu je nutné upozornit na § 2/4 autorského zákona, podle něhož platí, že předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného ... Tím není dotčeno právo autora zpracovaného díla. Vámi namalovaný obraz se tak samozřejmě stane autorským dílem, s veškerou ochranou, která je autorským dílům platnou právní úpravou poskytována. Zároveň však platí, že pokud jste při vytváření vlastního autorského díla tvůrčím způsobem zpracovali dílo cizí, jedná se o jeho užití, které je v zásadě možné pouze s předchozím souhlasem autora takto užitého díla. Právně bezpečnou cestou, jak vytvářet obrazy výše popsaným způsobem a takové obrazy následně prodávat, je získání oprávnění k jejich užití. Takové oprávnění se nejčastěji získává prostřednictvím udělení licence (tedy uzavřením licenční smlouvy). Za tímto účelem vám lze doporučit kontaktovat příslušného kolektivního správce autorských práv, kterým je v tomto případě OOAS (Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl) : www.ooas.cz Shora uvedené se vztahuje samozřejmě pouze na případy, kdy byste hodlali vámi vytvořené obrazy prodávat, zpřístupňovat je veřejnosti apod. Pakliže by se mělo jednat toliko o obrazy pro vaší vlastní potřebu, nebylo by nutné licenci získat.

Shora uvedené se pak přirozeně nevztahuje ani na případy, kdy byste cizí díla použili pouze jako inspiraci pro obrazy vlastní (tzn. že byste nevytvářela napodobeniny cizích obrazů či jejich částí). _______________________ Právní předpisy zmiňované v odpovědi: zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).56 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Prague, Czech Republic, ičo 01363581

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Pinterest

©2018 by Alena Ndiaye - Magna Arta Consulting s.r.o. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now