• Alena Ndiaye

Podnikání umělců na volné noze

Existuje zvláštní forma výdělečné činnosti, nejde o podnikání, ale není to ani zaměstnání. Člověk nepotřebuje IČ, nemusí mít živnostenské oprávnění, a přesto může vydělané peníze bez problémů danit a chovat se, jakoby byl podnikatelem.


Umění – umělci


Pokud si chcete přivydělat psaním, malováním, nebo prodávat nějaké jiné výsledky své duševní činnosti, zakládat živnost si nemusíte.

Prodej vlastních fotografií, prodej vlastních textů (článků, knih), prodej obrazů, soch a dalších uměleckých děl, to všechno jsou činnosti, na které člověk nepotřebuje živnostenské oprávnění.


Hovoří o tom Zákon o živnostenském podnikání – Živnost – § 3:

(1) Živností není:

b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory


Svobodné povolání

Svobodné povolání patří mezi tradiční formu výdělku či přivýdělku pro profesionální i amatérské umělce. Někdy jsou jako osoby ve svobodném povolání označovány všechny fyzické osoby podnikající na základě jiného než živnostenského zákona (tedy jakýsi podnikající ‚neživnostník‘).

Pro snazší orientaci se držme především uměleckého sektoru, kde ve svobodném podnikání fungují zpěváci, herci, malíři a mnozí další. Osoba ve svobodném podnikání může své služby poskytovat předem neurčitému okruhu osob, aniž by byla držitelem živnostenského listu.

I k řádnému provozu svobodného povolání však musíte splňovat nezbytná úřední kritéria. I bez živnostenského listu totiž musíte své příjmy pravidelně danit. Na fyzickou osobu se vztahují podobná pravidla jako na fyzickou osobu podnikající podle živnostenského zákona (osoba samostatně výdělečně činná, OSVČ). Osoba ve svobodném povolání se musí registrovat na finančním úřadu, České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a u své zdravotní pojišťovny. Identifikační číslo (IČ) vystaví osobě ve svobodném povolání Český statistický úřad, pakliže je to nezbytné.


Zjednodušit si život můžete využitím Volné živnosti

Živnost volná je jednou ze čtyř druhů živností provozovaných podle živnostenského zákona. Těmi dalšími jsou živnosti řemeslné, vázané a koncesované. Provozování výdělečné činnosti na základě některého z oborů těchto živností je nejčastější formou podnikání. Nejdostupnější formou je živnost volná, protože při podání žádosti o zřízení určitého oboru volných činností dokládat, že máte pro danou činnost dostatečnou kvalifikaci apod. Pokud se rozhodnete své obrazy vytvářet a prodávat na základě volné živnosti, mohlo by pro vás být vhodným oborem volné živnosti například živnostenské oprávnění č. 24. – Grafické práce a kresličské práce. Na libovolném živnostenském odboru podáte osobně či elektronicky žádost o vydání živnostenského oprávnění. Zaregistrujete se také na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a u své zdravotní pojišťovny jako OSVČ.


Daně a daňové doklady

Daně je potřeba platit vždy. Jde o tzv. příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů.

V praxi stačí, když se OSVČ registruje na Finančním úřadu (a získá tak DIČ, neboli daňové identifikační číslo), následně může vystavit fakturu, daňový doklad za provedené služby a prodej svých děl.

Pro registrovaného umělce může mít faktura obvyklý vzhled, není potřeba nic zvláštního, stačí připsat například „fakturuji na základě autorského zákona“ (nebo něco podobného), aby se příjemce nedivil, že doklad nemá IČ.

Umělec (textař, fotograf, malíř) ať už OSVČ nebo registrovaný umělec podá klasickým způsobem také daňové přiznání.


Nevýhody svobodného povolání

Hlavní nevýhoda tkví především v neznalosti úřadů (nebo spíš konkrétních úředníků) a dalších subjektů. Na neochotě se touto formou obživy vůbec zabývat.93 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Prague, Czech Republic, ičo 01363581

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Pinterest

©2018 by Alena Ndiaye - Magna Arta Consulting s.r.o. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now